TEST(ApplicationSetting)
Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen vil erstattes i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Aktuelt

Foreningsleddenes sider