TEST (1.0.0.0)

2018

teat

11. september 2019

Spesialitetskomiteenes anbefalinger til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer for spesialistutdanningen

02. juni 2019
På denne siden finner du en oversikt over spesialitetskomiteenes anbefalinger til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer for den enkelte spesialitet, slik de har blitt overlevert fra Legeforeningen til Helsedirektoratet.

IKT-sikkerhet: Tillit og tilgang er avgjørende

02. november 2018
Legeforeningen stilte 16. januar på høring om stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. Meldingen er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.

Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

02. november 2018
- Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre.

Dette betyr den nye tariffavtalen for leger i sykehus

02. november 2018
Natt til onsdag 24. januar signerte Legeforeningen og Spekter protokoll som satte endelig punktum for hovedoppgjøret 2016. Men hva er egentlig avtalt? Hva innebærer enigheten for leger i sykehus?

En seier for kollektivt vern

02. november 2018
- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Fordømmer arrestasjoner i Den tyrkiske legeforening

02. november 2018
Den norske legeforening har sendt brev til tyrkiske myndigheter og ber om at de 11 styremedlemmene løslates umiddelbart.

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

02. november 2018
Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

02. november 2018
Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Side 1 av 9