TEST
2018

Spesialitetskomiteenes anbefalinger til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer for spesialistutdanningen

På denne siden finner du en oversikt over spesialitetskomiteenes anbefalinger til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer for den enkelte spesialitet, slik de har blitt overlevert fra Legeforeningen til Helsedirektoratet.
Donald Duck
2. juni 2019
Leger i korridor
Leger i korridor - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Helsedirektoratet har distribuert oversikter over læringsaktiviteter og vurderingsformer, som ikke er kvalitetssikret av spesialitetskomiteene og som inneholder feil og mangler. For enkelte spesialiteter har Helsedirektoratet også foretatt endringer og strykninger i spesialitetskomiteenes anbefalte forslag.

Fagmiljøene har etterspurt spesialitetskomiteenes anbefalinger til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Med bakgrunn i dette har Legeforeningen valgt å gjøre anbefalingene tilgjengelige på våre nettsider.

Dokumentene for den enkelte spesialitet inneholder spesialitetskomiteenes anbefalinger til

innledende tekst for spesialiteten
nasjonale læringsaktiviteter, i form av kurs- og prosedyreliste
læringsmål med tilhørende utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer
spesialitetsspesifikk utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer tilknyttet felles kompetansemål (FKM) dersom dette er utarbeidet

For enkelte spesialiteter avviker spesialitetskomiteenes forslag til læringsmål fra de forskriftsfestede læringsmålene. Avvikene vil kunne omfatte formulering, innhold og rekkefølge, og enkelte læringsmål i spesialitetskomiteenes forslag er utelatt i spesialistforskriften (disse er markert). De forskriftfestede læringsmålene finnes i vedlegg 2 til spesialistforskriften.

Felles kompetansemål (FKM) er læringsmål utviklet i Helsedirektoratets regi. I noen tilfeller har spesialitetskomiteene avgitt anbefalinger til utdypende tekst og spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter og vurderingsform tilknyttet felles kompetansemål.

Oversiktene over spesialitetskomiteenes anbefalinger er her lagt ut i både PDF-format og Excel-format.

Anbefalingene fra den enkelte spesialitetskomite publiseres fortløpende etter hvert som komiteen har gjort seg ferdig med å utarbeide anbefalinger til læringsaktiviteter og vurderingsformer.